adminLEX - wsparcie prawne

- przygotowywanie umów z kontrahentami
- przygotowywanie pism procesowych
- przygotowywanie pism do US, KAS