Warsztaty RODO - dzień II

Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych


Dzień I: Plan wdrożenia i audyt zgodności (opcja):

- zobacz szczegółowy plan dnia I
 

Dzień II: Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych:

prowadzący: Marcin Koźliński
 
8:50         Otwarcie sali szkoleniowej
9:00 Proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA - Data Protection Impact
Assessment)
  Pojęcia i kryteria procesu szacowania ryzyka
  Zabezpieczenia minimalizyjące ryzyko
11:00 przerwa kawowa
11:15 Przygotowanie do procesu szacowania ryzyka
  Inwentaryzacja zasobów
13:00 przerwa lunch
13:30 Szacowanie ryzyka dla zasobów
  Identyfikacja zasobów i zabezpieczeń
  PPZR - Plan postępowania z ryzykiem
15:00 zakończenie - wręczenie certyfikatów
  
termin:          9 maja 2018 roku w godzinach 9:00-15:00
miejsce: ul. Legionów 57A, 86-300 Grudziądz
koszt: 600 zł netto / osobę / 1 dzień
900 zł netto / osobę / 2 dni
w przypadku rejestracji na pełne warsztaty - z dniem I tj. 8 maja 2018 roku
zniżki: 20% dla podmiotów którzy brali już w szkoleniu prowadzonym przez Admin-Lex Sp. z o.o.
10% dla kolejnej osoby rejestrowanej przez ten sam podmiot na ten sam termin szkolenia
 

REJESTRACJA ONLINE