Warsztaty RODO - dzień I

Plan wdrożenia i audyt zgodności


Dzień I: Plan wdrożenia i audyt zgodności

prowadzący: Marcin Koźliński
 
8:50         Otwarcie sali szkoleniowej
9:00 Planowanie procesu wdrożenia RODO
  Rola audytu we wdrażaniu RODO
  Pojęcia w audytowaniu
11:00 przerwa kawowa
11:15 Zasady audytowania
  Program audytu
13:00 przerwa lunch
13:30 Przeprowadzenie audytu
15:00 zakończenie
 

Dzień II: Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych (opcja):

- zobacz szczegółowy plan dnia II


 
termin:  8 maja 2018 roku w godzinach 9:00-15:00
miejsce:    ul. Legionów 57A, 86-300 Grudziądz
koszt: 600 zł netto / osobę / 1 dzień
900 zł netto / osobę / 2 dni
w przypadku rejestracji na pełne warsztaty - z dniem II tj. 9 maja 2018 roku
zniżki: 20% dla podmiotów którzy brali już w szkoleniu prowadzonym przez Admin-Lex Sp. z o.o.
10% dla kolejnej osoby rejestrowanej przez ten sam podmiot na ten sam termin szkolenia
 

REJESTRACJA ONLINE